Nanjing Tianyi Precision Machinery Co., Ltd
yinfeng@njtianyijinmi.com   |   +86-025-69576975
Home / Contact Us

FIND US HERE

Company Name: Nanjing Tianyi Precision Machinery Co., Ltd.
Address: Mingjue Guangming Industrial Park, Shijie Street, Lishui District, Nanjing, China.
Feng Yin
15023179995
+86-025-69576975
yinfeng@njtianyijinmi.com
15023179995
  1261710280

Contact us
Nanjing Tianyi Precision Machinery Co., Ltd

CONTACT US

  Feng Yin
  +86-15023179995
+86-025-69576975
 yinfeng@njtianyijinmi.com

COMPANY

PRODUCTS

FEEDBACK
Copyright 2020 © Nanjing Tianyi Precision Machinery Co., Ltd. All rights reserved.